Dodano: 2019-06-04

Rzeczoznawca nieruchomości wrocław


| |Rzeczoznawca majątkowy to osoba, której główną specjalnością jest sporządzanie wycen nieruchomości. W zakresie usług tego specjalisty znajdują się wyceny:

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jak: działki gruntu budowlane i rekreacyjne, grunty rolne oraz grunty leśne,
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych, np. domów mieszkalnych, budynków gospodarczych,
  • nieruchomości lokalowych, jak: lokale mieszkalne oraz użytkowe,
  • nieruchomości budynkowych,
  • ograniczonych praw rzeczowych, np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności, użytkowania,
  • innych praw majątkowych.

Doświadczony rzeczoznawca nieruchomości z Wrocławia sporządza swoje wyceny w formie operatów szacunkowych. Dokumenty te są starannie przygotowane i zgodne z przepisami prawa. Szczegóły dotyczące usług świadczonych przez tego rzeczoznawcę znajdują się pod adresem internetowym ls-wyceny.pl.


Dodaj Ocene(0 z 0 głosów)


Dodaj Opinie


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Firmy Z Branży